تلاش مردمان در راه صلح

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی

مردمان جهان امروزه بیشتر تلاششان صلح و آرامش است زیرا از جنگ و نزاع و اختلاف عقیده و نفاق و تشتت و اختلافات دینی به جان آمده‌اند و منتظرند ندایی از وحدت به گوش آنها برسد و این ندای آسمانی که با جانشان پیوند دارد، چنان دلنشین خواهد بود که جهانیان آن را بانشاط تلقی می‌کنند. این ندا صلح و صفا را که بر هم خورده مستقر و جهان را منظم خواهد نمود. مانند آب استخری که سنگ‌هایی در آن سقوط کند و سطح آن را با امواج به حرکت درآورد و دوباره آرامش آن برقرار شود بایستی این آرامش در جهان مستقر گردد.

صلح را با توپ و تفنگ و بمب اتمی و موشک و سلاح‌های دیگری که امروز دنیا انبار این تولیدات سهمگین گردیده نمی‌توان پایدار نمود. بلی ممکن است به وسیلۀ سلاح و تهدید و از بین بردن عدۀ کثیری از افراد بشر برای باقیماندۀ افراد مغلوب صلحی اجباری و موقتی ایجاد شود ولی این چارۀ واقعی درد نخواهد بود.