علت اختلافات

گلهای راهنمایی جلد دوم آرامش وحدت
بشر هرگز از مادیات سیر نمی‌شود. یعنی مادیات طوری نیست که بتواند روح بشر را سیراب سازد. حتی این شخص که تنها علاقه‌اش به پول است از پول سیر نخواهد شد.

مادیات از جمله اموری است که باعث اختلاف بین افراد بشر می‌شود و بیشتر منازعات و گرفتاری‌های جوامع و افراد بر روی مادیات است. دعوای بر سر پول، عایدات، شغل، آب، ملک، زمین، خانه و انواع و اقسام آن تقریباً نود و پنج درصد از مشاجرات و اختلافات و دعاوی را تشکیل می‌دهد. به این دلیل مادیات وسیله گرفتاری و ناراحتی افراد بشر است.

از طرف دیگر خاصیتی در روان بشر قرار داده شده که هرگز از مادیات سیر نمی‌گردد و این مطلب به عنوان ملامت یا عیب ذکر نمی‌شود. زیرا از لوازم و واجبات زندگی است و برای ترقی و تکامل لازم است. اما باید تعادل در این کار باشد. این نکته را به طور روشن در زندگی اکثریت مردم می‌بینیم و احتیاج به اثبات ندارد. به هرچه می‌رسند بدان قانع نیستند. هدف آنها از مادیات هر چه باشد وقتی بدان رسند دنبال بالاتر و بهتر می‌روند. اگر منظورشان آسایش زندگی، خوراک خوب، لباس خوب، خانه مجلل، اتومبیل و سایر وسایل باشد پس از رسیدن به آن دنبال درجات عالیتر هستند و این تکاپو تا آخر عمر ادامه دارد.