حیات عالمی

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی

انجام این تحولات در عالم و این گردش‌های بی‌پایان به منظور مقصد و هدف‌های زندگی است و همین حالات است که اصولاً حیات، جنبش، حرکات و فعالیت را در این جهان هستی به وجود آورده است.

و اما استاد نانوا بایستی از لحاظ جسمی کامل باشد و هنر او برای کار خودش بی‌نقص باشد تا بتواند نان را بسازد. اگر فی‌المثل یکدست نداشته باشد نمی‌تواند خمیر درست کند و نان به وجود آورد. در این صورت او را یک استاد کامل نمی‌دانند.