این تحولات چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم خدا و آفرینش
این کرات با عظمت و سحابی‌های بزرگ هر کدام میلیون‌ها جهان را تشکیل می‌دهند. (عکسی از مجموعه ستارگان صورت فلکی هرکول توسط ESO / INAF-VST / Omega cam)

آیا صورت‌های متنوع و اشکال گوناگون و تحولات موجودات جز امر تو و روح تو و مادۀ متعلق به تو که همه جلوه‌ها و نام‌های گوناگون یک حقیقت واحد است وجود دارد؟

ای عزیز و ای معبود بی‌همتا، خود آگاهی و از هر چیز اطلاع داری و احتیاج به گفتنم نیست که در خلوت شب‌های تار در دل لیالی با حالت التهاب و حیرت در ذکر توام تا تو را بهتر بشناسم و بدانم کیستی و این صفات که در عالم در حال تجلی و درخشندگی است چیستند و از کجا آمده‌اند. هر چه دارم همه تسلیم تو و در راه تو و ذکر تو است. به یاد تو هستم. همواره درصدد یافتن این حقیقتم که روشنایی از کجا است و از کدام منبع به وجود آمده است. مگر این عناصری که در عالم برقرار شده جز مهر تو چیزی هست؟ مگر هستی به غیر تو وجود دارد؟

این تکاپوها و این حرکات، این فعالیت ها، این عوامل، عناصر و این جنبش و غوغا و این جوش و خروش عالم آیا جز مهر و عشق تو چیزی هست و این فعل و انفعالات گوناگون جز واحدی است که وجود تو می باشد؟