درباره جلد دوم گل های راهنمایی

گلهای راهنمایی جلد دوم
سپیده دمید و جرس داد بانک به تسبیح فرد و به فریاد بانک
خداوند یکتا و فرد فلک در ادیان بود جملۀ مشترک
به یزدان سپاسم که کردم نصیب به پاکی ذات و به رحمت ادیب
به شکر خدایی که دادم به دست قلم با بیان در جهان نقش بست
ضمیرم درخشد به حکمت عیان به عشق و به مهر و به رأفت بیان
به صلح و محبت به وحدت ندا به دین و به دانش فروغ و صفا
چه انسان چه حیوان جماد و نبات ز وصلش پدیدار آمد حیات
به راهی برفتم که از فضل آن رسیدم به مطلب، شدم کامران
ره آورد گل‌ها شدم با خرد کتابت نمودم، سخن پرورد
ریاحین سرسبز و باغ بهشت در این جلد دوم کتابم نوشت
فروزانفر و حکمتی، زر ناب بگفتم درخشنده‌تر ز آفتاب
چراغیست در پیش پای بشر که تا مانده نورش به عالم اثر
گزینه کند حکمتم عاقلان بزرگان و دانشوران جهان
ستودند کارم به طرز ادب کبیران و روشن‌دلان با حسب
حقیقت‌شناسان راه صواب به نیکی بدانند قدر کتاب
کتابی نکو گر بماند ز کس به گیتی بهین یادگاری است بس
کسی را نباشد سخن بر زبان که نادیده استاد گوید بیان
ز لطف لطیف الطف جسم و جان که گوینده گردید حشمت چنان
که وحدت به دوران گذارد اثر جهان و مکان و زمان سر به سر