توجه فرمایید

گلهای راهنمایی جلد دوم

در جلد اول و دوم کتاب گل‌های راهنمایی و کتاب‌های مکانیسم آفرینش و دینامیسم آفرینش نظرات و آراء عده‌ای از همگامان وحدت نوین جهانی در داخل و خارج کشور منعکس شده است. متأسفانه جای کافی در اختیار نداریم که همه نظرات و آراء را منعکس سازیم و اگر بخواهیم چنین کنیم چندین کتاب مستقل کافی نخواهد بود.

برای اطلاع از تأثیر وحدت نوین جهانی در افراد بشر از کشورهای مختلف، نژادهای گوناگون، طبقات متعدد، مذاهب مختلفه بهتر است به کتاب‌های نامبرده بالا و کتاب «سراسر جهان از وحدت نوین جهانی استقبال می‌کند» توجه فرمایید. کتاب اخیر در 488 صفحه به دو زبان فارسی و انگلیسی (و برخی زبان‌های دیگر) است و شامل نظرات جالب توجه و عکس عده کثیری از شخصیت‌های جهانی درباره وحدت می‌باشد.