وحـدت نـوین جهـانی

گلهای راهنمایی جلد اول

وحدت نوین جهانی از سال 1326 در ایران تشکیل گردیده و شروع به کار کرده است. در این مدت با نشر کتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسی و انگلیسی نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به گوش آگاه‌دلان و روشن‌فکران و بیداران خداشناس عالم رسانیده و خوشبختانه مورد استقبال فوق‌العاده قرارگرفته و مخصوصاً از سال 1333که جزوه «پیشنهادات سودمند به عالم بشریت» به زبان فارسی و به زبان انگلیسی در دنیا نشر گردیده، تعداد کثیری از افراد کلیه قاره‌های جهان مراتب موافقت و هم‌فکری و همکاری و هماهنگی خود را با نظرات و هدف‌ها و مقاصد وحدت اعلام داشتند. در بین آن ها شخصیت‌های بزرگ از قبیل رؤسای کشورها، مدیر و رئیس و هیئت مدیره جمعیّت‌های دینی ادیان مختلفه، رؤسای جمعیّت‌های مختلف اجتماعی و بشردوست، رؤسای دانشگاه‌ها و استادان و پرفسورهای دانشگاه‌ها، رؤسای کلیساها و معابد و مقامات بزرگ روحانی، مدیران و مؤسّسین مجلات و جراید، نویسندگان و مؤلّفین و شعرا، وکلای دادگستری، پزشکان، رؤسای جمعیّت‌های هنری، رؤسای جمعیّت‌های فرهنگی، دبیران و آموزگاران و فلاسفه و بشردوستان و سایر شخصیت‌های جهانی بسیار بودند.

طرفداران وحدت نوین جهانی در همه جهان که مراتب موافقت فکری خود را با آن به طور مستقیم و غیرمستقیم ابراز نموده‌اند چندین میلیون نفر هستند.

عده زیادی هم از شخصیت‌های برجسته و بزرگان و افراد روشنفکر کشورهای مختلف و ادیان مختلفه اعم از مسلمان، عیسوی، یهود، بودایی کنفوسیوسی، شینتویی و غیره، برگه همگامی با نظرات و هدف‌های وحدت را امضا کرده و ضمناً نظرات بسیار جالب خود را ارسال داشته‌اند. برخی از نظرها در چاپ سوم کتاب مکانیسم آفرینش به طبع رسیده است.

در اینجا نخست هدف‌ها و مقاصد وحدت نوین جهانی و پس از آن برگزیده‌ای از نظرات خواهران و برادران ما در ایران و سایر کشورهای جهان برای اطلاع علاقمندان به طور پراکنده در کتاب به چاپ می‌رسد و امید است برای خوانندگان مفید و الهام‌بخش باشد.