ماهیت نورالانوار

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

این نوری است که به چشم بشر نمی‌آید، زیرا دستگاه محدود چشم فقط برای استفاده کره زمین و دیدن نوری که از خورشید بر این کره می‌تابد، ساخته شده و قدرت دیدن آن نور را ندارد و لزومی ندارد که قدرت دید آن را داشته باشد، زیرا نیازمند به آن نیست و هر چیزی که در بشر یا سایر موجودات قرار داده شده به خاطر نیاز معینی است که به آن دارند.