نکته‌ای در حاشیه

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

ناگفته نماند که آن پوست هم در عالم خود، بدون روح و بدون قدرت نیست. اگر قدرت نداشت متلاشی می‌شد. فرضاً متلاشی هم بشود باز روح دارد و بی‌روح نیست و در هر مرحله‌ای روح دارد، منتها نباید توقع داشت که قدرت آن مثل بمب اتمی باشد، یا مثل خود حیوان حرکت کند و اگر آن را روی زمین بگذارند راه برود. قدرت آن از لحاظ شدت و نوع یا قدرتی که در حال حیات داشت فرق دارد.