خلقت بی‌سابقه نیست.

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت موضوع جهش و خلقت‌های جهشی

پس دیده شد که خلقت بدون سابقه نیست، ولی بدون تولید مثل از خود نوع هم امکان‌پذیر نیست. اگر گویند چرا کره زمین که در زمانی خلقت را به طور جهشی انجام داد حالا چنان نمی‌کند، جواب این است که حالا هم این گونه جهش‌ها اتفاق می‌افتد، مثل تولید کرم در سیب یا در شکلات یا تولید موجودات جدید. امروز هم مرتباً موجودات جدیدی از نوع حشرات و میکرب‌ها به وجود می‌آید.