افزایش شهوت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

در این حالت توجه و عشق جنس نر نسبت به جنس ماده افزوده می‌شود و تمایل و خواستن اضافه می‌گردد و گردش ذرات در بدن او سریع می‌شود و به مرحله تکمیل می‌رسد. باید دانست که ذرات مزبور در تمام نقاط بدن، اعم از مغز و چشم و گوش و عروق و اعصاب و جوارح و اعضاء، حتی موی و ناخن و غیره وجود دارد و هیچ نقطه‌ای از بدن نیست که این ذرات در آن نباشد.