قدرت سرعت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

مثلاًً هرگاه یک موتورسیکلت سوار یا یک راننده اتومبیل با سرعت 15 یا 20 کیلومتر در ساعت حرکت‌ کند و به شیئی تصادم نماید، چندان لطمه‌ای به شیئی وارد نمی‌آید، اما اگر به سرعت 120 کیلومتر در ساعت تصادف نماید، آن شیئی خرد خواهد شد و اگر سرعتش مثلاًً 1000 کیلومتر در ساعت باشد شیئی به کلی متلاشی خواهد گردید.

هرگاه کمربندی چرمی را به شکل حلقه درآوریم آنقدر صلابت ندارد که روی زمین به صورت حلقه بایستد، اما اگر آن را به وسایلی در زمین بغلطانیم چون یک دایره آهنی حرکت خواهد نمود.