خانه چیست؟

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

این خانه که اکنون در زیر سقف آن زندگی می‌کنیم و در نظر من اکنون موجودی حاضر و حقیقی است از خشت و آجر که جزء فرآورده‌های خاک هستند و از سنگ و آهن و گچ و آهک و چوب که همگی محصولات زمینی یا معدنی است به وجود آمده که بشر به تدریج رمز استفاده از آن ها را فهمیده و با تحوّل و تغییرات مناسب آن را به صورت این خانه بزرگ درآورده است. اینها مثال هایی بود که بیان گردید. همه اشیاء چنین هستند و مبداء آن ها به مواد زمینی و گیاهان و عناصر و مواد هوایی می رسد.