فهم حقیقت

گلهای راهنمایی جلد اول روح را چگونه می‌توان شناخت
بوسیلۀ طیف‌سنج یا اسپکتروسکوپ توانسته‌اند نور وارده از کرات را تجزیه کرده و ثابت نمایند که مواد تشکیل‌دهنده کرات هم مثل عناصر زمینی هستند.

همه دانشمندان اعم از الهی و مادی باید این حقیقت آشکار را بالعیان درک کنند که یک قدرت واحد و یگانه در عالم خلقت موجود و در حال فعالیت و کار است که همه حرکت‌ها و زندگی‌های جهان و کلیه جلوه‌های حیات از همان قدرت بی‌همتا تراوش کرده است.

ممکن است این همه نیروهای گوناگون و رنگارنگی که در حرکت و جنبش و زندگی است، در نظر یک فرد کم‌اطلاع هرکدام جدا به نظر رسد، اما دانشمندی که به اسرار تبدیل نیروها و تبدیل حرارت به کار و برق به حرارت و غیره واقف است و می‌داند که همه انرژی‌ها به یکدیگر مبدّل می‌شوند، آن کسی که در همه چیز عالم یک طرح و نقشه و سازمان متشابه می‌یابد، آن کسی که بوسیله طیف‌سنج (اسپکتروسکوپ) مواد تشکیل‌دهنده ‌کرات را متشابه با مواد همین عالم زمینی می‌یابد و تجزیه سنگ های ‌کره ماه این حقیقت را برای او تأیید می‌کند، بهتر به اسرار نیروی واحد واقف می‌شود. و هرچه دانش مادی و معنوی او افزون گردد، به این حقایق نزدیکترخواهد شد.

چون جلوه‌های نیرو در همه جا فروزان است و از دل ذرّه تا آفتاب و کهکشان در تجلّی است چشم بینا و روانی آگاه باید که بدان نظر دوزد و از آن معرفت اندوزد.