جایگاه عشق

گلهای راهنمایی جلد اول کالای عشق وحدت

آن وقت است که جهان عشق و محبت شده و بازار آن جولانگاه نعمت‌های خدایی خواهد بود و آن زمان مردم قدر نعمات الهی را خواهند دانست و خواهند فهمید که خداوند هیچ چیز را بیهوده خلق نکرده و اگر بشر با خرد مقرون باشد، از هر یک از این نعمت‌ها بهره‌های شایان خواهد گرفت و به این حقیقت پی خواهد برد که چگونه در اثر عدم اطلاع صحیح، قدرت استفاده کامل از نعمات الهی در آفاق و انفس را فرو گذارده بود و هر فردی با آگاهی از حقایق، هم از نعمت وجود خویش بهره بیشتر خواهد برد و هم از نعمات الهی سود خواهد گرفت.