اصلاح جهان

گلهای راهنمایی جلد اول کالای عشق وحدت

همه ملل و ادیان انتظار بزرگواری را می‌برند که جهان را از گرفتاری‌ها نجات بخشد و پاکیزگی و صلح و صفا را جایگزین جنگ‌ها و کینه و نزاع فرماید.

سخنانی که در این مقاله بیان گردیده، شنیده‌هایی است که مرام و برنامه و نیّت این بزرگوار را روشن می‌سازد.