امر وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول
امر وحدت چو خور درخشنده است لهبش در جهان فروزنده است
بر صفای قلوب جلوه دهد فجر وحدت بفروشاهنده است
این چنین راه راست در عالم تهنیّت بر بشر، چه زیبنده است
درس تعلیم حق بسی روشن تا خدا هست دین حق زنده است
ازغم و رنج وارهاند دل نوربخش است و سعد و فرخنده است
پیش خود عهد آن یگانه‌پذیر از افق این قیاس تابنده است
جمله را یک بدان مگوی که دواست هر که گفته جز این فریبنده است
هرکه آمد به سوی وحدت گفت عاقل اندر جهان دراینده است
عشق واحد چه عالمی دارد باشکوه این زمان برازنده است
آن که تمکین به حق نمی‌دارد بی‌گمان نزد خویش شرمنده است
این عطا بر عطا نمایان شد شاهکار سعید ارزنده است
حشمت از روی شوق با خود گفت دانش اندر دل سراینده است

چمنزاری دل‌انگیز و وسیع از کران تا کران سبزی روح‌افزای خود را گسترده و در کنار دریاچه‌ای نیلگون که نسیم بهاری، چین‌های لطیف حریرآسا بر روی آن به وجود می‌آورد، انوار گرم و مطلوب خورشید چنان تابیده که سراسر این صحنه دل‌انگیز را فرا گرفته و همه موجودات را به فراخور حال خود نور و حیات می‌بخشد.

وحدت عالمیان را پند می‌دهد که دست از جنگ و نفاق بردارند. در بالا 9 کشور که بیش از 00032 کلاهک اتمی دارند مشاهده می نمائید. بسیاری از این موشک ها در حال آماده باش و در چند دقیقه آماده شلیک می باشند.

به به چه زیبا و باشکوه است و این نور درخشنده که در جهان تجلّی کرده چقدر سعادت‌بخش می‌باشد. این نورکدام است؟ نور وحدت و یگانگی است که شعله‌های جان‌بخش آن در سراسر جهان فروزان است. هرگاه نیکو بنگری نور و گرمی آن را احساس خواهی کرد و هرکجا نظر اندازی آثارآن را خواهی دید.