وحدت لایتناهی

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات اخلاقی پیامبران

از آنجا که در عالم لایتناهی وحدت کامل برقرار است و افراد بشر نیز به یکدیگر متحد و پیوسته‌اند، آن ها که می‌دانند و از حقیقت آگاهند، بر این نکته واقفند که بهترین هدیه افراد بشر به یکدیگر دوستی و محبت و بدترین ظلم، جدایی و بریدگی است و هرکس بیشتر به این حقیقت واقف باشد از دوری دیگران بیشتر رنج می‌برد.