دوران علم

گلهای راهنمایی جلد اول اندرز به فرزند
در اینجا فضانورد دیوید ولف مشغول نصب دوربین بر روی ایستگاه فضایی بین المللی می باشد.

ای فرزند، در هر عهد و زمان، علم در عالم ‌کم و بیش رایج بوده و چون علم محور تحرک و نیروی گرداننده گیتی است، هیچگاه از صحنه جهان رو پنهان نمی‌کند، بلکه دائماً در حال تکامل است، اما به عللی که اینجا جای گفتگوی آن نیست، در این عهد که ما به سر می‌بریم علم و دانش در گیتی رواج بسیار یافته و در حقیقت بزرگترین مد روز شده است. مگر نمی‌بینی همه دول می‌خواهند در درجه اول از علم و اکتشافات علمی و اختراعات و اعمالی که محصول علم و دانش است، از یکدیگر پیشی جویند و مسابقات علمی که سابق در بین چند تنی از علما در گوشه خانه‌ها و کتابخانه‌ها انجام می‌گردید، امروز به صورت جهانی درآمده و دولت‌های عظیم با تمام نفوذ و قدرت و ثروت خویش در این راه برمی‌خیزند و با هم زورآزمایی می‌کنند.