زنان پریشان‌حال

گلهای راهنمایی جلد اول صفات آدمیت

زنان سیه‌روز پریشان‌روزگاری که در اثر عوامل نادانی و نواقص سازمان جامعه دچار ولگردی و فساد شده‌اند، این بانوان بی‌پناه، بدبخت، ناتوان که کسی نام و نشان آن ها را نمی‌شناسد و از شدت عسرت دچار تار عنکبوت‌های فساد گردیده‌اند، بدبختی آن ها مدیون جهالت خودشان و فساد جامعه و نبودن قانون صحیح است. اگر مقررات درستی در جامعه وجود داشته باشد که احتیاجات طبیعی جوانان و مردان را برآورد و وسایل قانونی و صحیح و بهداشتی برای تأمین نیاز طبیعی افرادی که قدرت ازدواج ندارند به وجود آید، دیگر مجالی برای فحشا باقی نمی‌ماند. فشار آوردن و قدغن کردن و نادیده گرفتن نیروهای طبیعی کار آسانی است و به خوبی می‌توان با یک فرمان حکم کرد که هیچ جوانی حق ندارد نیاز شهوت خود را برآورد؛ اما این فرمان چاره کار را نخواهد کرد و همان طور که نمی‌توان جلوی سیل خروشان را با یک دیوار گلی گرفت، جلو سیل احتیاجات طبیعی را با قدغن کردن و مقررات اخلاقی و دینی و تبلیغات و نصیحت نمی‌توان سد نمود. بایستی راه‌هایی طبیعی و صحیح و درست مقرّر داشت که جوان بتواند میل طبیعی خود را با اعتدال به قدر استطاعت مالی برآورد که ضمناً از این کار فساد برنخیزد.