زیان‌های عدم سلامت

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش
یک نفر مکانیک دقیق با توجه و دقت کامل به اتومبیل و معاینه و بازرسی آن می‌تواند عیوب آن را کشف کند.

شما بسیاری کسان را دیده‌اید که در اثر خراب کار کردن کلیه یا کبد یا خراب بودن دندان‌ها یا بودن نواقصی در چشم یا گوش و یا خرابی معده و روده‌ها و یا نواقص پوستی و عیوبی در دست و پا و دردهای مفصلی و روماتیسمی و یا ناراحتی و درد، زندگیشان ناراحت شده و به علت همین عیوب نمی‌توانند دنبال کار بروند . حقیقت این است که مانند همان راننده‌ای که اتومبیلش خراب است حوصله اینکه دنبال کار واقعی و وظیفه خود را با جدیت و علاقه لازمه بگیرند ندارند. ظاهر امر این است که این دردها و ناراحتی‌ها خلق آن ها را تنگ، درونشان را محزون و پریشان و تیره می‌سازد و گویی عینکی تیره بر چشمشان قرار دارد. به علاوه درد و ناراحتی مجالشان نمی‌دهد که فکر آزاد و راحت برای پرداختن به کارها داشته باشند.

ازآن گذشته توجه دائمی آن ها به تسکین درد و ناراحتی، وقتشان را که بایستی به امور واجب‌تری صرف گردد تلف می‌نماید.