دعا و تمنا

گلهای راهنمایی جلد اول آیین شرافتمندی

امید است خوانندگان این مجموعه و برادران و خواهرانی که از این طریق تماس حاصل کرده‌اند از این سخنان درس گرفته و به وسیله قبول و ایمان به دیانت حق و اتخاذ شعار نیکوکاری و اخلاق و کمک و یاری و برادری از روی کمال میل و رضایت باطن، گوی سعادت را حاصل نمایند. ‌

ای یزدان مقتدر دانا و توانا ما را موفق گردان که در صلاح و خیر عالم بشریت بکوشیم و موفقیت حاصل کنیم.