تفاوت راه‌ها

گلهای راهنمایی جلد اول تعیین مقصد

لذا چنان که گفته شد برای رفتن به مقصدی ممکن است از راهی کوتاه، آسفالته و زیبا بروید که در مدتی کوتاه با کمال سهولت به مقصد برسید؛ اما کسانی هستند که این راه صحیح و منطقی را از نظر دور داشته از کوره‌راه‌های سنگلاخ و طولانی و پرپیچ و خم در کوه‌های صعب العبور و رودخانه‌های خروشان می‌گذرند. البته آن ها هم بعد از مدتها ممکن است به مقصد برسند اما چقدر تفاوت بین این رسیدن و آن رسیدن است.