سازش جوانان و پیران

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است محفل وحدت
امروزه جوانان دنیا باید به طرف اخلاق، انسانیت، محبت، احترام به پیران، علاقه به دیانت و خداشناسی، توجه به علم و کسب دانش سوق داده شوند. محفل آنان باید مشحون از سادگی و بحث و درس علمی و اخلاقی باشد بدون اینکه تفریح سالم و پاک را فراموش کنند.

در عالمی که اصلاً مرگی در بین نیست و همه جاویدان هستند چند سال جلوتر و عقب‌تر بودن در زندگی، ملاک امتیاز و تکبر یا دست رد به سینه زدن نخواهد بود. پیران در اثر تجربه و علمی که به خاطر اقامت بیشتر در دنیا کسب کرده‌اند غرور و نخوت به جوانان نمی‌فروشند و جوانان را خام و غیرقابل دریافت انوار معرفت نمی‌دانند بلکه همه را شایسته فهم حقایق می‌شمارند و جوانان هم پیران را به عیب قدیمی و مرتجع بودن و درک نکردن افکار خود متهم نمی‌سازند و از آن ها فاصله نمی‌گیرند. راه خودسری و خودکامی اختیار نمی‌کنند زیرا همه در یک سطح دانش وحدت هستند و همه از یک رشته حقایق برخوردارند.