مکان مغز

گلهای راهنمایی جلد اول مغز انسان شریف است
نمایشی از مغز و دل یک انسان و جریان خون در بدن و سلسله اعصاب، آنچه در تابلوی بالا مجسّم شده مهمترین و اساسی‌ترین قسمت بدن یک انسان و زندگی جسمانی اوست.

 

مغز انسان ودیعه الهی و مکان شریفی است که ظرف فکر و عقل و تجلّی روح می‌باشد. در همین ظرف ظاهراً کوچک و باطناً عظیم است که راه‌ها و طرق انسانیت و هدایت طرح شده است. پیامبران و رهبران بشریت پس از دریافت وحی با این ابزار خدایی یعنی مغز و عقل توانسته‌اند راه و مسلک و طریق انسانیت را معین سازند و این همه نعمت‌هایی که بشر در طی قرون از آن استفاده نموده به وجود آورند. در همین محفظه کوچک است که اختراعات و اکتشافات به عمل آمده و طرح ارسال موشک به کرات و اقمار مصنوعی و ایجاد رادیو و تلویزیون و طیّاره و جت و مغز الکترونیکی و ماشین‌های حساب برقی و این همه پدیده‌های عالم و صنعت به وجود آمده است.