رهـایی از عذاب

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی

حکمت دین و وحدت که این حقایق را به بشر می‌آموزد در حقیقت مثل این است که آن ها را از جهنمی که می‌گویند و مضیقه و تعب دنیایی رها کرده و زندگی پاک پاکیزه در اختیار آن ها قرار داده و بهشت دنیایی ایجاد کرده است. کسی که دستورات الهی را پیروی نماید با مداومت در عمل خود بهترین محیط سعادت را برای خود فراهم می‌نماید. آیا چنین نیست؟