خلاصه مطلب

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی
حیوانات نیز جزء عوامل این جهان هستند و بایستی از آن برخوردار شوند در اینجا گله‌ای اسبان وحشی می‌بینید که از آزادی‌های عالم طبیعت و نعمت‌های آن لذت می‌برند.

پس مهرورزی از عوامل نشاط است و خوشا به حال آن افرادی که این را شعار خود قرار دهند و همه مخلوقات را دوست بدارند تا در سایه این دوستی نشاط خود و محیط خود را ایجاد نمایند. چنین کسانی در راه صواب و درست قدم می‌زنند و بندگان خوب خدا به شمار می‌روند. از هر دسته و محیط و عدهّ‌ای که باشند خواه سیاه خواه سفید خواه سرخ یا زرد. این است رموز سعادت و موفقیت.

در امثال سلیمان نبی فصل 17 می‌گوید: «دل شادمان شفای نیکو می‌بخشد اما روح شکسته استخوان‌ها را خشک می‌کند.» در کتاب وندیداد زند آوستا می‌گوید: « زندگی در ترس و دروغ بدتر از مرگ است زیرا زندگی هرکس برای برخورداری و لذت از حیات است و اگر چنین نباشد و کجی و ناراستی با او باشد از مرده بدتر است. »