سخنی هم با مسلمانان

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 1- مرحله اول: تماس با دانش

و اما تو ای مسلمان ارجمند، چنین محدودیتی در دین تو نیست. دینی که اجازه داده هر سخنی را بشنوی و از بهترین آن پیروی کنی و نه تنها ‌این عمل را مجاز شمرده، بلکه آن را راه هدایت و وصول به حق می‌داند، دینی که تو را این همه دعوت به تفکر و تدبّر و تعقل می‌کند، دینی که می‌گوید: بر آنچه تو را علم و دانش نیست مایست که اگر چنین کنی گوش و چشم و دل تو مسئول است. 1دیگر چه تردیدی داری؟

پانویس ها

  1. و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا (الاسری، 36)