خلاصه مطالب بالا در یک دوبیتی

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل ششم: داروی دردها
گر تو داری به من سر و کاری یاد حق باش اگرگنهکاری
مثل دارو که می‌خورد ناخوش تن رها می‌کند ز بیماری