4. قیامت آخر نیست

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل پنجم: در قید ابتدا و انتها

البته هر مذهبی مطالب مربوط به قیامت را بر روی مبنایی گرفته ولی می‌پرسم آیا تفکر در این مسئله جایز است یا نیست؟ آیا مسئله حل‌شدنی است یا نه؟ حلّی که می‌کنند و باید بکنیم فلسفه‌اش برچه مبنا قرار گرفته است؟

می‌گوییم قیامت پایان کار نیست. اگر مبنا را برگشت جسم بگیرند وقتی یکبار این عمل شد باز قابل تکرار است و اینکار را پایانی نیست. اگر مبنا را بر بقای روح بگیرند چون روح از امر پروردگار است از بین‌رفتنی نیست و فنا و مرگ بر آن مترتّب نمی‌شود پس پایانی برآن نمی‌توان فکر کرد. اگر بنا شود روح که امر خداست از بین برود چون امر خدا از خود خدا جدا نیست مثل این است که در بقای الهی نیز شک کرده‌ایم. استغفرالله ربی و اتوب الیه.