مقدمه

گلهای راهنمایی جلد اول

بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم

وَ اِن َیکادُالََّذینَ کَفَروُا لَیُزَ لِقُونِکَ بِاَبْصارِهِم لَمّا سَمِعوُاالذِکْرَ وَیقوُلوُنَ اِنَّهُ لَمَجنُونٌ، 51 وَما هُوَ اِلّا ذِکرَ لِلعالَمینَ، 52

نزدیک است آنانکه کفر ورزیدند تو را با دیدگان خویش بلغزانند هنگامی که ذکر را شنیدند و بگویند که او دیوانه است درحالیکه این جز پند و تذکری برای جهانیان نیست (ن والقلم، 51 - 52)  

لقَدخَلَقنَاالِانسانَ وَنعلَمُ ماتُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ وَنَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِن حَبلِ الوَرید

همانا ماییم که آدمی را آفریده و آنچه را در دلش می‌خلد می‌دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم (ق، 16)  

چاپ این کتاب در دوهزار نسخه در تیرماه 1349 در چاپ درخشان به پایان رسید.