دعوت روشنفکران

گلهای راهنمایی جلد اول


مرتضی رحمانیان 4 سال و 2 ماه قبل

بهترین پیامی که میتوان به نوع بشر که جانشینان خداوند یکتا بر روی زمین میباشند عرضه داشت در قالب این کلمات نورانی به جهانیان تقدیم گردیده این حقیقتیست جاویدان که دوای تمامی دردهای جامعه بشریست و حقیقتا گریز ناپذیر است امیدوارم همگی روشنفکران از این پیام ارزشمند به آگاهی لازم به خواست خداوند بی همتا نائل گردند و در جهت انتشار آن بکوشند .

کارشناس وحدت 3 سال و 8 ماه قبل

یزدان نیرو بخشد. برادر وحدتی عزیز مرتضی رحمانیان, همانطور که خود آگاه هستید یکی از مهم ترین وظايف بشر تبلیغ مطالب الهی است. امیدوارم که شما در این راه موفق و کامیار باشید.