خواننده گرامی

مکانیسم آفرینش
هرگاه مکرراتی در برخی مطالب این کتاب مشاهده فرمودی علت آن است که لازم دانستیم برای فهم مطلب شاهد و امثال و تکرار و تأکید ذکر کنیم. کتاب های بسیاری درباره حکمت و فلسفه و این گونه علوم درطی عمر بشریت به یادگار مانده که مجموع آنها کتابخانه ها تشکیل می دهد. ما هم شمه ناچیزی در معرض قضاوت افکار عمومی گذاردیم. این ناچیز را بخوانید و در آن غور و تأمل و تفکر کنید و با کتاب های نامبرده مقایسه نمائید تا ارزش آن را دریابید.

مهدی خون رزم 4 سال قبل

بسیار زیبا و اموزنده انشالله تا اخر هفته بتوانم تمام مطالب شما را مطالعه کنم

کارشناس وحدت 3 سال و 6 ماه قبل

خوشحالیم که علاقمند به مطالب کتابهای وحدت شده اید