یادگاری است که در اوایل سال 1347 در کرمانشاه گرفته شده است

مکانیسم آفرینش
سمت راست: دانشمند محترم علی اشرف کشاورز - وسط : دانشمند محترم بنیانگذار و رهنمون معظم وحدت نوین جهانی حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان) - سمت چپ : دانشمند محترم دکتر عطاء الله شهاب پور