سپاسگزارم

مکانیسم آفرینش

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی‌شائبه دبیر وحدت نوین جهانی برادر وحدتی علی‌اشرف کشاورز و همچنین زحمات خاص برادر وحدتی دکتر عطاءالله شهاب‌پور رهبر وحدت نوین جهانی که در تجدید چاپ این کتاب همت گمارده و زحماتی متقبل شده‌اند سپاسگزاری کنم و از یزدان دانا و توانا خواستارم که در پیشرفت هدف‌ها و مقاصد مقدس وحدت در جهان به پیروزی‌های درخشان‌تری نائل شویم. حشمت‌الله دولتشاهی (حشمت‌السلطان)