شرح مختصر فصول و مباحث کتاب دینامیسم آفرینش

مکانیسم آفرینش
پیشنهادات سودمند به عالم بشریت – تجدید چاپ پیشنهادی است به قلم مولف کتاب و دو تن از دوستان ایشان که در سال 1333(1954) درباره وضع درماندگی بشر و چاره دردهای امروز جهان به عمل آمده و مورد استقبال جهان قرار گرفته است . متن کامل این پیشنهاد سودمند که شامل حقایق بزرگی از آفرینش است در کتاب چاپ شده است. ترجمه تقریظ های دانشمندان و بزرگان جهان - قسمتی از تقریظ های واصله از طرف بزرگان و نویسندگان و فلاسفه و روسای ادیان مختلف و مدیران جراید و شخصیت های بارز با عکس فرستندگان تقریظ ها چاپ شده که مجموعه بی نظیری را تشکیل می دهد. در خاتمه این قسمت ترجمه برخی از مطالب جراید جهان درباره آثار نویسنده و متن دیپلم هائی که در دنیا به افتخار ایشان صادر شده دیده می شود. دیباچه - روش مقدمه نویسی نوین در کتاب ها - تشریح این مطلب در کتاب حاضر- اثبات وحدت عالم - محبت نزد ادیان و فلاسفه - محبت در عالم و رابطه آن با دین - دانش و خلقت - علم در نظر فلاسفه - وضع امروز بشر و سواستفاده از علم و اختراعات - عالم را با چه نظر بنگریم - نظر فلسفه درباره عالم - نظر ادیان درباره خلقت - نظر فلاسفه درباره خلقت. خلاصه و نتیجه کتاب- به منظور آشنائی و آگاهی خلاصه و نتیجه کتاب در دو صفحه شرح داده شده است. بیان اول - دلایلی چند از خداشناسی - نظر ادیان مختلفه درباره خداوند - نظر فاسفه درباره خدا - خداشناسی در ادیان - دلایل وجود باریتعالی از فلسفه الف- دلیل اکثریت - چگونه اکثریت جهان در هر دوره خداشناسند - حتی مادیون هم بدون اینکه بدانند به مبدا قائلند - بت پرست هم خداپرست است - نظری به ادیان مختلفه - عقیده دانشمندان و فلاسفه در اینباره. ب- جزء و کل - رابطه و اتحاد کامله همه موجودات با هم و رابطه عالم و موجودات با خدا - وحدت عالم دلیل بزرگ خداشناسی است - تشریح وضع عالم و پیکره آن و مقام دانش در آن - نکات بکری درباره حقایق دانش - نظر کتب دینی و فلسفه. ج- پی بردن از صفات - وجود صفات در عالم و تجلی اخلاق در مخلوقات دلیل وجود منبع این صفات است - هوش در حیوانات و سایر موجودات - تسلط کل بر جزء - تراوش صفات خدائی در مخلوق - نظری به ادیان و فلاسفه. د- راهنمائی حس قدرت - سوال و جوابی که منتهی به کشف حقیقت می شود - چگونه دیدن قدرت و نیرو در جهان انسان را به وجود منبع قدرت واقف می سازد - نظراتی از ادیان و فلسفه. ه-یک حساب ریاضی - در این فصل نویسنده با یک حساب ساده ریاضی از وجود قدرت در عالم پی به منبع اصلی قدرت در جهان می برد و خواننده را با خود به اعلا درجه فهم حقیقت می کشاند. بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب این کتاب - شباهت انسان و جهان - عالم از عناصر ساخته شده - مقام عشق در گردش جهان - صحنه تآتر عالم - عناصر و تقسیم آن در موجودات - علت کسالت ها و امراض سردی و گرمی مزاج چیست - روح چیست - ظروف حواس - اخلاق و علت بدکاری - فعالیت و خمودگی - تاثیر الکل در بدن - فرق سباع و حیوانات بی آزار - دلایلی از سرنوشت - گرگ و گوسفند و صفات آنها - مقام تربیت - معنی وحدت چیست - کیفیت مجازات - اشرف مخلوقات - کرات - روح و مقام آن در عالم - نیرو و دانش در عالم - حوشی و غم چیست - دین و دانش - خمیره موجودات عالم. بیان سوم - خلاصه ای از کتاب «مکانیسم آفرینش» - اول عالم لایتناهی است - بعد روحی یا بعد پنجم - نطری به ادیان و عقاید آنها - سخنان فلاسفه درباره بعد و مساحت عالم - عقاید فلاسفه درباره وجود و خلقت - دوم - عالم بی ابتدا و بی انتها است - دلایل آن - عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان در اینباره - سوم عالم خودش در خودش واقع است - چگونه عالم هر چه هست همان است - عالم خارج ندارد- کم فیکون یعنی چه - نظر علمای اخیر درباره انبساط عالم غلط است - ماوراءالطبیعه یعنی چه - خدا و طبیعت - شعور و اراده در همه چیز - نظر ادیان و فلاسفه در اینباره. بیان چهارم - خدا را چگونه می توان شناخت - مذاهب بدوی و صفات مشترک آنها - مکان یزدان - خدای به شکل خود - وضع بت پرستان - اصل انکار از کجا پیدا شده ؟ بیان پنجم - علت شک در قبول یزدان - انکار پندار بشر نه انکار خدا - خاتمه دوران مادیون - حرکت چیست - خدا را شناختیم - نظر ادیان و فلاسفه. بیان ششم - فایده خداشناسی - امید عظیم و فایده آن - فرق خداشناس و مشکوک - نظری به ادیان و فلاسفه. بیان هفتم - عالم محدود است یا نا محدود - حدود عالم بر طبق آخرین دانش امروز - دلایل نامحدود بودن عالم - دلایل علمی و حسی روشن و آشکار - ترقی و تکامل چیست - همه چیز نسبی است - تکامل و قصد - معنی واقعی تکامل - نظری به ادیان و فلاسفه. بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست- آفرینش عالم عبث است - دلایل متعدد در اینباره - آفرینش عالم عبث نیست کامل و درست و منظم است - رد دلایل پیش گفته شده و ذکر دلایل محکم جدید در اینباره - نظر ادیان و فلاسفه و دانشمندان - داستانی از قدرت اسرارآمیز خلقت - خداوند و نسبت آن به مخلوقات - خدا و مخلوق وابسته و لازم و ملزومند - ماموریت روح در عالم - نمو و رشد چیست - توسعه و تکامل - نظر ادیان و فلاسفه. بیان نهم - تکامل یعنی چه - تکامل چیست و معنی آن کدام است - تکامل بشر و حیوانات - مقصود از خلقت - هدف بشر - سرچشمه قدرت در عالم - خدای محیط - عقاید دانشمندان و فلاسفه درباره جبر و اختیار و شعور در عالم - نظرات جالب امروز درباره نیرو های محرکه موجودات و حیات آنها. بیان دهم - اتم - تاریخچه و بیان علمی اتم به اختصار بر طبق علم امروز - نظرات دانشمندان قدیم - چگونه رشته دانش از قدیم همینطور ادامه دارد تا بوضع امروز رسیده - رابطه علوم قدیم و جدید - اهمیت اتم در عالم - هر حرکتی محرک می خواهد - بررسی حرکت در اتم - مرده یعنی چه - ماده و قوه - کالری بدن و عکسبرداری از آن - تعادل کالری و زیان افراط آن - علت جنون - گنجایش بدن - تطبیق این خصوصیات با اتم - ارزش اتم و اشتباهات درباره آن - کیفیت آموزش مطالب علمی - برای رسیدن به حقیقت - نظر ادیان و فلاسفه. بیان یازدهم - روح و جسم و قالب مثالی - بررسی این سه قسمت در انسان - هیاهوی عشق - پریسپری چیست؟- وضع انسان پس از مرگ چگونه است - اعتقاد به روح - نظر ادیان و فلاسفه درباره روح - جسم و روح و پریسپری - روح در همه عالم - روح در عالم لایتناهی - مقایسه مغز حیوانات و موجودات مختلف - همه چیز دارای روح است - روح و شعور در حیوانات و نباتات - روح و شعور - روح در کره زمین - در سنگ - در آب - حرکت شگفت انگیز همه چیز - هرچیزی وسائل می خواهد - بهترین راه کسب حقیقت - روح زمین - دعوت به تعقل - نظر ادیان و فلاسفه در اینباره. بیان دوازدهم - محرک و دینام عالم چیست - تشریح محرک و دینام در اتومبیل و سایر ماشینها – دانش و روح در عالم دینام هستند - و روح و جسم و پریسپری در اتم - جلوه گری روح - چگونه ابر ایجاد می شود - نظر دانشمندان درباره ابر و رعد و برق. بیان سیزدهم - اعمال اتم در این جهان - بهم خوردن اعتدال اتم در فضا - هوای متراکم تراکم اتم در فضا - ابر غلیط - رعد و صاعقه - علت ایجاد رعد و برق - عشق در اتم - نفخ و گاز زمین - بخارات داخل زمین - زلزله چیست - آخرین نظر دانشمندان درباره زلزله - عشقبازی اتم ها - پیشنهاد مفید برای تخفیف زلزله - آخرین اطلاعات علم امروز درباره آتشفشان - انواع آتشفشان - علت تولید آتشفشان و عمل اتم در اینباره - عذاب های الهی که بر بشر نازل شده (از قرآن مجید و سایر کتب دینی.) بیان چهاردهم - عمومیت اتم ها - بدن انسان - اتم و بخار - بینهایت بزرگ و بینهایت کوچک - مقیاس بینهایت ها - خلاصه ای از مساحت ها - سلسله مراتب بی انتها - تفکر در عظمت کائنات - بررسی در جهان های بینهایت بزرگ و بینهایت ریز - تلسکوپها - نظر کتب دینی جهان و فلاسفه و دانشمندان - حدود جهان طبق بررسی سه ماه سوم 1967 دانشمندان. بیان پانزدهم - دینامیسم عالم- مرکز اتم ها در انسان - شباهت انسان و عالم - چگونگی معرفت یافتن به عالم لا یتناهی - قلب و مغز در منظومه شمسی - نظر انیشتن و سایر دانشمندان درباره وضع عالم - فرماندهی بزرگ عالم چه می کند - فلسفه خلقت موجودات - قدرت خدا محدود نیست - عالم پشت عالم - نظر ادیان و فلاسفه درباره عظمت عالم. بیان شانزدهم - سیر حس خداشناسی در عالم - مبدا یعنی چه - اول خلقت - جواب های دیگری به ایراد محدود بودن عالم - آفرینش و تحولات در قرآن مجید و کتب مذهبی - دلایل قرآنی - عکسی از عالم های سخابی - نظری به ادیان و فلاسفه - در آستانه های لایتناهی. بیان هفدهم - قدرت بالغه یزدان - راه های فهم و دانش - محرک کرات و کهکشان ها - غوغای زندگی عالم - زنجیر بی پایان - محرک اتمها عشق است - اتحاد همه پدیده ها عالم با هم - نظری به ادیان و فلاسفه - قوائیکه در اداره عالم موثر است - پرستش زمین و آسمان - نظرات دیگری از ادیان- مبدا چیست - وحدت عالم - اشتباه پیشینیان در موضوع خداشناسی - فرض آغاز برای آفرینش - کوتاهی دامنه علم - پرستش قوا و مظاهر. بیان هیجدهم - علت قائل شدن به خدایان متعدد - کارخانه های مختلف که یک محصول مشترک می دهند - شرک و بت پرستی - نظری به ادیان - نیروی دوگانه عالم در ادیان - ثنویت یا دو آلیزم - پیدایش دوگانگی یا ثنویت - سازمان کشور بدن و مقایسه آن با عالم - پیدایش یگانگی - قبل از اسلام - مجازات اخروی و دخالت شیطان در اعمال انسان - حیرت ادیان درباره نیروی خیر و شر و پیدایش فرض شیطان - فرار بشر از مسئولیت - بررسی اجمالی درباره ماهیت شیطان در قرآن مجید - نظری به ادیان و دانشمندان. بیان نوزدهم - سرنوشت و تقدیر و جبر و تفویض - نظر ادیان مختلف و فلاسفه و دانشمندان قدیم و جدید درباره سرنوشت - اشعار مفصلی درباره جریان خلفت بشر و جبر خلفت - رمز زندگی - عشق منجر به تشکیل بشر می شود - ایجاد نطفه و تکامل آن - چگونه اختیاری در بین نیست - دلایل بسیار درباره تقدیر - مراحل پرورش نطفه - پروتوپلاسم و پیشرفت - وضع فیزیولوژی بدن با زبان ساده - رابطه انسان ها و موجودات با یکدیگر - نیروی پیوند و عشق - بهشت و جهنم و مکافات - فایده اعتقاد به تقدیر الهی - کیفیت مجازات در دنیای پس از مرگ - نکات مهمی درباره سرنوشت و تقدیر - مکانیسم بدن و تقدیر - سرشت و سرنوشت - تاثیر اعتقاد به سرنوشت - اعمال بشر از کیست - امر بین الامرین چیست - توضیح درباره جبر و تفویض - نظر ادیان و فلاسفه. بیان بیستم - علت اختلافات در خلقت - چرا افراد بشر با هم فرق دارند - علت اختلافات اجتماعی - یک حادثه عبرت آموز. بیان بیست و یکم - موضوع بداع - بداع هم جزء سرنوشت است - تشریح بداع و توضیح آن. بیان بیست و دوم - اهمیت مقام نصیحت - ارشاد پیامبران - با وجود سرنوشت و جبر و تقدیر ارشاد پیامبران و مبلغین و نصیحت لازم است - دلایل آن - نظری به ادیان و فلاسفه و دانشمندان- نظر روحیون جدید در اینباره. بیان بیست و سوم - تحیر در اختلافات آفرینش و بد و خوب - تشریح و موشکافی در موضوع بد و خوب و خیر و شر و مقایسه آن با امور عادی - بد حقیقی نیست - سرنوشت و اخلاق - عمل روح - کیفیت جزا و پاداش - کیفیت عمل پریسپری - روز حساب - نظری به قرآن مجید - نظری به ادیان - سرنوشت و تقدیر از نظر دانشمندان امروز - افزایش جمعیت جهان. بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است - انسان و عالم و رابطه انسان با عالم و با موجودات و با خدا - تشکیلات انسان و شباهت آن با عالم - فرماندهی بدن و فرماندهی عالم - فرماندهی مغز - نیروی وحدت - حکمت حوادث و اختلاف طبقات - نظر دانشمندان و فلاسفه. بیان بیست و پنجم - تشابه شگفت انگیز عناصر عالم ها دلیل کاملی بر وحدت است - اطلاعاتی درباره جو زمین و کرات منظومه شمسی - همین عناصر در همه کرات هست منتها میزان مقدار آن مختلف است - اختلاف در انرژی - دلیل وحدت - ذات فروزنده نظری به ادیان. بیان بیست و ششم - موشکافی درباره سلامت - سخنی درباره ورزش و سلامت - عقل سالم در بدن سالم - دستور سلامت در مراحل مختلف عمر - تذکر اندرز - عقاید دانشمندان بیان بیست و هفتم - فایده اخلاقی به شناسایی خدا و عالم بی انتها - دلایل معنوی و روحی - وجدان و عامل درونی بیان بیست و هشتم - اتحاد خداپرستان و ادیان عالم - نظری درباره وحدت دینی در قرآن مجید و سایر ادیان - وحدت ادیان آسمانی در نظر اسلام - دلایل و مطالب عقلی در این باره - وضع مذاهب و مشترکات آنها - چرا باید اختلاف باشد؟ نظرهائی از قرآن مجید - وحدت نوین جهانی - دردهای جهان بشریت و چاره آن - اختلاف و جنگ و نزاع و لزوم صلح و محبت. بیان بیست و نهم - علم الروح تجربی - هیپنوتیسم - مانیتیسم - تله پاتی - نظراتی از دانشمندان - عقاید علم امروز در آمریکا، فرانسه، انگلستان، شوروی، ایتالیا و غیره در اینباره - تشریح مغناطیس در بدن انسان - فوائد مغناطیس و مصرف آن - تشریح فرماندهی مغز - تمرکز قوا و فایده آن - تمرین علمی برای تمرکز قوا. بیان سی ام - آیا موضوع عود ارواح حقیقت دارد ؟ نظر ادیان و فلاسفه و دانشمندان - وحدت وجود - وحدت شگفت انگیز در همه مخلوقات - تناسخ و توالی نفس - آیا عود هست یا نیست؟ عود ارواح به این معنی که روحیون می گویند غلط است - حقیقت دراینباره چیست - مثالهایی روشن در این موضوع - معاد - جواب سوالات - رابطه روح و جسم و بی حسی و مرگ - عمر بشر و عمر عالم - خلقت حضرت عیسی علیه سلام - نظری به کتب دینی و دانشمندان و فلاسفه. بیان سی و یکم - تاریخچه مختصری از پیامبران - شرح زندگی پیامبران بشر و نثر و مطالبی که جالب و بکر است در زندگانی پیشروان راه توحید - وضع خراب اخلاقی و اختلافات بشر امروز. بیان سی و دوم - دینامیسم عالم چیست - قوه محرکه و نیروی حیاتی عالم چیست - روح عالم - دانش دینام عالم - سیر دانش در عالم - خلاصه و نتیجه کتاب.