198- ایراد به علمای قیئت

مکانیسم آفرینش 167-
علمای هیئت تصور می‌کنند عالم در حال انبساط است در حالی‌که باید جائی خارج از عالم وجود داشته باشد که عالم در آن منبسط شود و اصلا خارجی در بین نیست.

علمای هیئت طبق آخرین کشفیاتی که گویا متکی به فرض انیشتن است گویند عالم در حال توسعه و انبساط است. اینطور نیست. این انبساطی که به نظر بشر می‌رسد بسته به وضع مشاهدات او است که در محل کوچک و وسیله کوچک و قدرت دید محدودی که دارد آن را در حال توسعه و انبساط می‌بیند یا درک می‌کند والا نسبت به اصل عالم انبساطی وجود ندارد. مثلاً بزرگترین نیروی دید بشر امروزه دوربین کوه پالومار است که آنچه از این دوربین دیده می‌شود جز قسمت ناچیزی از عالم نیست.1

پانویس ها

  1. قسمتی از سوال آقای ملکی معیری