171- وجود با عدم

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

صحبت شما در تحقق و لاتحقق و وجود و عدم است. وجود یک مسئله انکارناپذیر است که نفی نتوان کردن چون با حواس خود آن را درک می‌کنید. گفتگو بر سر عدم است. عدم یعنی هیچ. هیچ که چیزی نیست. اصولا عدمی در بین نیست یعنی در اصل عالم عدم نیست. نیستی وجود ندارد. هر چه هست هستی است. پس وقتی عدم را از آن خارج کردیم هستی صد در صد باقی می‌ماند و در واقع جز هستی صد در صد خالص چیزی نیست.

اصلا نیستی قدرتی ندارد که عرض اندام کند و وجود داشته باشد. هر چه قدرت است متعلق به هستی است.