سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟

مکانیسم آفرینش

شک نیست که روح نیز مخلوق خدا است و مانند همه موجودات ازلی و ابدی نبوده و به خواست خدا بوجود آمده است و هر چیزی هم که در مجرای وجود قرار گرفت فناپذیر است (غیر از خدا) بنابراین روح اگر چه در عالم ارواح باشد و یا در قیامت مقید به بدن دنیائی شود بالأخره می‌میرد و تغییر شکل می‌دهد.

و اگر گفته شود روح جوهری است مجرد و مرگ برای او نیست می گوئیم در این صورت لازم می آید که روح یا مثل خدا باشد. و یا پاره جدا شده‌ای از خدا و این هر دو غیر ممکن است و از طرفی در مقابل این آیه مبارکه چه می‌توان گفت: کل شیئی هالک‌ الا وجهه. با این حال آیا نباید اعتراف کنیم که روح هم می‌میرد و فانی می شود؟

اما اگر روح بمیرد مسئله خلود در بهشت و جهنم چه می شود؟

اولئک اصحاب‌النار (یا اصحاب الجنه) هم فیها خالدون ـ مگر این که بگوئیم خلود به معنی جاویدانی و همیشگی نبوده و معنی دیگری دارد. و اگر چنین باشد باید به جهنمی ها بشارت داد که روزی از عذاب خدا نجات پیدا کرده و در بستر استراحت مرگ می‌آرامند! و بهشتی ها را باید گفت زیاد خوشحال نباشید زیرا روزی این نعمت های فراوان را کشنده روح از شما خواهد گرفت!

اکنون از دانشمندان و خوانندگان مجله شریفه نوردانش استدعا دارم به این پرسش و اشکالات که گه گاه سخت فکرم را تحت فشار قرار می‌دهد پاسخ مرقوم فرموده و تشکرات صمیمانه‌ام را بپذیرند.

عباس علی محمودی ـ سبزوار