60- منبع و منشاء حواس

مکانیسم آفرینش نکات متفرقه راجع به حواس

منبع و منشأ حواس از روح یعنی امر پروردگار است که هر چه هست از او است ولی حس های بشر جز ذره ناچیزی از قدرت روح نیست مانند حس قدرت و اجراء که جزء بسیارکوچکی از قدرت بی پایان یزدان است.

فرق اراده یزدان و انسان این است که اراده خدا منبع اصلی و لایتناهی است و اراده بشر به قدر ظرفی که دارد از آن استفاده می کند، ذره بسیار ناچیزی از آن است.

حیوانات نیز به نسبت خود از هوش و عقل برخوردارند و به همین لحاظ است که قابلیت تعلیم و تربیت دارند. در عکس بالا طوطی ها در حال دوچرخه سواری و در عکس پایین فیل در حال نقاشی کشیدن است.

 

 

یک نفر کور مادرزاد دانشمند بنام پیرویلی (Vyllie Pierre) کتابی نوشته و احساسات کورها را بیان کرده و در آن شرح داده که چگونه کورها بدون دیدن اصل اشیاء مثل صندلی و غیره عکس و تصویر آنها را در مخیله می پرورانند، از عمق و ابعاد خبر دارند، اشیاء را به محض تماس می شناسند.

دانشمندان از خواندن آثار او فهمیده اند که کور استعدادهای دیگری دارد که او را راهنمائی می کند و خیال کردند حس تخیل در او قوی است.

این حس روشن بینی است نه تخیل زیرا گفتیم که تخیل باید از اشیائی که قبلاً دیده شده بود بوجود آید در حالی که کور قبلاً چیزی را ندیده است.

کوری که در بالا نام بردیم درکتاب خود می نویسد که نه تنها با لمس بلکه باشنیدن نیز توانسته پی به حقیقت اشیاء ببرد. اینها همه کمک و مددی است که به حس روشن بینی داده می شود.

گربه ای در خانه ما است که چند موضوع یادداشت کردنی از او دیدم:

یکی اینکه این گربه بچه ای داشت.

روزی یک بچه گربه غریب وارد خانه شد. گربه او را از خود راند و هر دفعه که نزدیک می شد به شدت اورا می زد.

اما بچه گربه هر وقت طفل گربه را می دید که از پستان مادرش شیر می خورد با نگاه حسرت آلودی به او می نگریست.

روزی که این منظره تکرار شد بچه گربه اصلی که مشغول شیر خوردن بود با یک دست چشم مادرش را گرفت و با دهان مشغول شستن او شد. و به بچه گربه غریب اشاره کرد که بیاید و از پستان مادرش بخورد. او هم جلو آمد و مشغول شد.

مادر متوجه گردید و خواست برخیزد و بچه گربه غریب را براند اما بچه خودش بقدری با مهارت اورا سرگرم کرد که بچه گربه سیراب شد. از آن به بعد آن بچه هم مثل بچه خود گربه از پستانش شیر می خورد.

دیگر اینکه در موقع گرفتن بچه ها از شیر همان گربه که چند سال بود منزل ما بود و هیچگاه از آنجا خارج نشده بود برای مدت معینی غایب شد و بعد فهمیدیم به خانه همسایه رفته و از دست بچه خود را پنهان کرده که آنها را از شیر بگیرد.

دیگر اینکه به طور واضح دیدم که هر وقت عمل خلاف مثل دزدی یا کار کثیفی انجام می داد از حضور ما فرارمی کرد و خود را به جاهای دور از نظر و در پستوهای فراموش شده مخفی می نمود.

آیا این اعمال از روی شعورنیست ؟

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.