27- ولی نمی توانید

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش

ولی فعلاً شما نمی‌توانید آلت دیگری درست کنید و وسیله‌ای جز عمل تناسلی برای ساختن کالبد انسانی در اختیار ندارید چرا که هنوز بشر نتوانسته بفهمد که تمام جزئیات بدن انسان یا حیوان یا گیاه و غیره از چه موادی درست شده و با چه میزان و تناسبی باید آنها را به یکدیگر مخلوط کرد که مصنوعات عالم از آن درست شود.
بنابراین هر وقت آلت را درست کردید روح با آن کار می‌کند.
روح امر پروردگار است و اصل همان است . روح و جسم همگی به عالم لایتناهی مربوط است.
آلت زیاد ارزش ندارد. هر آلتی تکمیل کنید روح با آن کار می‌کند.
کیست که منکر این حقایق شود و کدام عالم می‌تواند از روی خرد آن را انکار کند؟
بیائید ای دانشمندان این سخنان درست و این حقایق روشن الهی را بررسی کنید و از آن توشه برگیرید .

خلاصه
نتیجه مطالبی که در این بیان گفته شد این است: در سراسر عالم آفرینش ماشین های مختلفی هست که آن را مخلوقات نامند. روح عالم یا امر پروردگار با هر یک از اینها طبق استعدادی که دارند عمل می‌کند. روح کوچک و بزرگ و توانا و ناتوان نمی‌گردد و قدیم و جدید نیست بلکه آلت و اسباب با هم تفاوت دارند که روح با هر یک از آنها به حدی که ظرفیت دارند کار انجام می‌دهد.

ماده وجود ندارد. فقط روح است. توافق بین روح ها توسط روح لایتناهی یعنی خدا انجام می‌شود. خدا در وجدان ها حالاتی را که با آن دنیای خارجی را می‌سازند القاء می‌نماید.

برکلی (Berkeley)

همین ایرادی که برکلی نسبت به مادی بودن جهان دارد با همان استدلال آن را برای ثابت نبودن روح می‌گویم. روح یک حقیقتی همیشگی نیست بلکه حوادثی است.

هیوم(Hume)

هر شیئی خارجی ممکن دائمی حواس است در حالی که «من» عبارت است از ممکن دائمی وجدانی. استوارت میل مشاهدات خارجی یک رؤیای کاذبه صادقی است.

تن (Taine)

روح ماده لطیف اثیر مانندی است.

اپیکور از پیشوایان فلسفه مادی

چند سال قبل علمای شوروی سر سگی را بریده و بعداً به وسیله جریان دادن خون و تنفس به طرز مصنوعی در رگ های گردنش آثاری از حیات در او پیدا شد که چشمانش را باز کرد و بست یا زبانش را بیرون آورد.

این امر را به عنوان موفقیت بزرگ در راه کشف مادی بودن جسم تلقی کرده و از آن فیلم برداشته در دنیا منتشر کردند.

همچنین دکتر نگووسکی Negovsky عالم شوروی در جنگ اخیر یک ماشین زندگی اختراع کرده بود که کار قلب و ریه و گردش خون را فقط ٦ دقیقه پس از مرگ آن هم مرگ در کلینیک انجام می‌داد.

این ماشین را در مورد سربازان کشته شده در جنگ آزمایش کردند و نتیجه خوب گرفته شد و استالین توجه فوق‌العاده به آن پیدا کرد. خوانندگان محترم این موضوع را با «مکانیسم آفرینش» مخصوصاً بند ٢٦ و ٢٧مقایسه کنید.

در میدان های ورزش از تمرین عجایب زیاد دیده شده است. مردی که از چهل سالگی دنبال ورزش را گرفت در07 سالگی بر جوان ها غالب می‌آمد.

یکی از فضلا می‌گوید: « ورزش برای عضلات دماغ فایده می‌بخشد ».

آری ما می‌توانیم تغییر کنیم و اگر بگویم در اثر ورزش و تمرین و استمرار تغییر شخصیت می‌دهیم مبالغه نیست.

افرادی که حافظه قوی دارند به وسیله تمرین به این نتیجه رسیده‌اند.

می‌گویند هیتلر به قدری حافظه خود را با ورزش نیرومند کرده بود که نفرات واحدهای ارتش را یکی‌یکی می‌شناخت و به احتیاجات واحدها آشنایی داشت و همه را نام می‌برد.

بدون تردید در اثر ورزش کارهای عجیب انجام می‌شود. ورزش قوای فکر و ابداع از این قبیل است. ملخص از کتاب: هوش خود را بیدار نمائید

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.