10- زنده نگاه داشتن مرده

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش
هرگاه جراحان بتوانند اعضاء فاسد را ترمیم کنند بدن عمل خود را از سر می گیرد .

حال گویم اگر علم و دانش و معرفت به قدری ترقی کرد که در حال مرگ نیز بدن را طوری اصلاح کردند که قابل کار باشد روح با آن زندگی می‌کند کما این که امروز هم به وسیله آمپول یا ادویه توانسته‌اند چند دقیقه عمر محتضر را به عقب بیندازند.

اینها چیز مهمی نیست، در مقابل فلسفه یزدانی وحدت نوین حل و روشن است و هیچ نقطه مبهم و تاریکی در آن وجود ندارد.1

پانویس ها

  1. این كتاب در سال ١۳۳۲ به چاپ رسيد و موضوع تعويض قلب توسط دكتر بارنارد در جنوب آفريقا در اواخر سال ١٩٦٧ عملي گرديد و خوشوقتيم كه در آن تاريخ امكان زنده نگاه داشتن مرده را خبر داديم. در آينده نيز پيشرفت علم ترقياتي در اين موضوع پديد خواهد آورد. (چاپ سوم 1347 )