نکته مهمی که در تدوین این کتاب به کار رفته است

مکانیسم آفرینش

خوانندگان گرامی ملاحظه می‌کنند که در تدوین این کتاب روشی به‌کار رفته که در کتب دیگر سابقه ندارد و کاملا ابتکاری است. این روش همانا درج آراء و عقاید دانشمندان و فلاسفه و علما و صاحبان نظر در فنون مختلف است که به منظور مقایسه با آن چه در متن کتاب ذکر شده بیان گردیده است. مقصود آن است که خوانندۀ محترم اطلاعی از آن چه تاکنون عقاید ادیان و دانشمندان عالم دربارۀ آن موضوع ابراز نموده‌اند داشته باشند و آن‌ را با مطالبی که در کتاب عنوان شده مقایسه و سنجش نمایند.

مطالب منقوله با متن کتاب کاملا از یکدیگر مشخص است به این معنی که متن کتاب عریض‌تر و آراء و عقاید در کادر خاکستری قرار گرفته که کاملا جدا باشد و از خوانندۀ گرامی توقع داریم در تمیز متن کتاب و آراء منقوله دقت فرمایند.

اینک توضیحاتی دربارۀ هر دو قسمت به اطلاع خوانندگان عزیز می‌رسد:

قسمت متن کتاب به هیچ وجه اقتباس و تقلید و ترجمه و نقل نیست و کاملا ابتکاری است. البته برخی اصول علمی صحیح که قبلا در کتب ذکر گردیده و مورد قبول و تصدیق است در ضمن مطالب ابتکاری ذکر گردیده است که خواننده دانشمند می‌تواند آنها را از یکدیگر تمیز دهد. قسمت آراء و عقاید دینی یا موافق با مطالبی است که در کتاب ذکر شده و یا مخالف با آن است ـ ذکر هر دو نوع آراء لازم به نظر رسید.

آنها که موافق با نظرات ما است دلیل بارزی براین مطلب است که هر فکری در دنیا ابراز شود تا حدودی سابقه دارد ولی سیر تکاملی را طی می‌کند و در طی گذشت قرون کم‌کم رو به رشد و تکامل می‌رسد کما این که همه اختراعات و اکتشافات قدم به قدم پیش رفته‌اند، این نکته را به تفصیل بیشتر در متن کتاب نوشته‌ایم.

چیزی که هست نظرات موافق هم جامع نیست زیرا اولا هر کسی گوشه‌ای و قسمتی از مطالب را بیان نموده و کامل نیست و اغلب متشتت می‌باشد زیرا مطالبی هم که گفته‌اند به‌صورت تردید بوده و گاهی به‌صورت ضد و نقیض عرضه شده است و در توالی ظهور فلاسفه و نظراتی که با عطف به سوابق خود ذکر کرده‌اند نظرات یکدیگر را نقض کرده و مخالف هم گفته‌اند. با این حال ذکر آنها مفید است زیرا روشن کنندۀ تکامل دانش می‌باشد.

نظراتی هم که مخالف است به منظور مقایسه ذکر گردیده است.

در هر حال خواننده گرامی با توجه به آراء و عقاید ادیان و دانشمندان و متن این کتاب بهتر می‌تواند از آن بهره‌برداری نماید و امید است این روش که بی‌سابقه است بعدها مورد استفاده نویسندگان دانشمند واقع شود.

عقاید موافقین ذکر شد تا بدانید در ادوار مختلف روشنی هائی از حقیقت در مغز برخی کسان درخشیده و از آن جرقه ای ظاهر شده ولی جامع نیست و مدرک و دلیل کافی برای آن نداشته اند و ندارند، یک گوشه ناچیز از مطلب راگفته اند ولی اصل و حقیقت آن را به طور تمامی و با دلیل هیچ کس نگفته.

عقاید مخالفین ذکر گردید تا بدانید بشر دچار چه اشتباهاتی بوده است. در هر حال این نظرات گوناگون در پیشگاه افکار شما خوانندگان محترم عرضه شد تا ببینید حکمت نوین نسبت به فلسفه ادوار مختلف و ملل گوناگون چقدرقوی و برجسته است. ضمناً برای رفع خستگی و آوردن شاهد حکایات و سرگذشت ها و اشعار چندی نیز به همین طریق ذکرشده.

به طور خلاصه خوانندگان محترم متوجه باشند که مطالب میان کادر خاکستری وسط صفحات جزء اصل کتاب نیست و فقط به منظور اطلاع و مقایسه گذارده شده است.

بخوانید تا به راستی های جهان دانا شوید .

چاپ اول اين کتاب در 1200 نسخه در سال 1332 در شرکت چاپ تابان به طبع رسيد.

چاپ دوم کتاب در 1500 نسخه در سال 1333 در چاپ بوذرجمهری چاپ شد.

چاپ سوم در 4000 نسخه در چاپ پيروز به طبع رسيد.