منع فرح زیاد

زنجیر سرنوشت اختلاف حرارت و اختلاف حالت حزن و شادی

این است که یک بشر معتدل که باید سالم بماند و زندگی سالمی را برای انجام وظیفه طی کند بایستی از فرح زیاد بپرهیزد. پیامبران و بزرگان بشریت نیز این موضوع را تذکر داده‌اند چنانکه در قرآن مجید می‌فرماید: «لاتفرح ان الله لا یحب الفرحین»: (فرح بر خود راه مده که خداوند کسانی را که اینطور در اسارت فرح هستند دوست نمی‌دارد. «البته منظور فرح افراطی و مکرر بوده است. (قصص - 28)» در جای دیگر در وصف مؤمنین و گروندگان صدیق می‌فرماید: اینها افرادی هستند که وقتی مصیبتی به آنها روی کند خود را نمی‌بازند و هنگامی که شادی برایشان پیش آید از حال طبیعی خارج نمی‌شوند. «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم» : (تا از آنچه از کف شما رفته، اندوه مخورید و به آنچه به شما عطا می‌شود فرح نورزید.) (حدید - 23)
«ای عزیزان تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می‌آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید (رسالۀ اوّل پطرس رسول، فصل چهارم، آیات 12 و 13)» .