پوسیدگی در اغذیه

زنجیر سرنوشت بررسی دربارۀ حرارت و برودت

یک مطلب ناراحت‌کننده برای خانه‌دارها فساد و خرابی و پوسیدگی اغذیه است. مثلاً گوشت، تخم مرغ و سایر مواد خوراکی اگر در حرارت بمانند فاسد می‌شوند و ایجاد بوی بد می‌کنند و بعداً متلاشی می‌گردند. همه این حالات یعنی ایجاد بو، تلاشی و ایجاد کرم نشانۀ زندگی جدیدی است که در آن ماده پیدا می‌شود ولی این زندگی موازی و مناسب با مصرف انسان نیست.