خفه شدن اتومبیل

زنجیر سرنوشت دید ذرات
می‌دانید اصطلاحی که رانندگان دارند و می‌گویند اتومبیل خفه شده یعنی چه؟ وقتی ماشین خفه می‌شود که بنزین بیشتر از حد وارد کاربراتور می‌شود و آن طور که لازم است لطیف نیست و نمی‌تواند به صورت گاز رقیق درآید و تا وقتی این غلظت رفع نگردد دوباره حرکت به جریان نمی‌افتد.