خواب هم حقیقت است

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
در حال خواب جسم انسان سردتر و دارای فعالیت کمتری است و همین رخوت در او حالت خلسه‌ای ایجاد می‌کند که پریسپری او را آزادی، فرصت و قدرت دید و مشاهده بیشتری می‌دهد.

اما در همان حال که خواب بوده‌اید و یک زندگی مفصل و پیچیده را در حال خواب طی می‌کردید، اشخاص مختلف، اشیاء مختلف و مناظر گوناگون را با همه تفصیلات و با تمام روابط و به هم پیوستگی‌ها، با توالی داستان و جریان آن مشاهده می‌نمودید، یعنی در همان حال خواب، آیا به فکرتان خطور می‌کرد که آنچه می‌بینید دروغ است و حقیقت ندارد؟

مسلماً خیر، بلکه در خواب شما در حال طی کردن یک زندگی خاص هستید که در نظرتان کاملاً حقیقی و درست جلوه می‌کند، در آن شریک و با وقایع آن سهیم هستید، از آن لذت می‌برید و گاهی این لذت در بدن مادی شما هم اثر می‌کند و شما را محتلم می‌نماید.

در برخورد با وقایع ناگواری که در خواب می‌بینید پریشان می‌شوید، گاهی در حال خواب گریه می‌کنید و وقتی برمی‌خیزید گلوی شما که از گریه محسوس متألم شده و اشک‌های شما که بر بالش ریخته ملموس است. گاهی در حال خواب به صدای بلند می‌خندید و افرادی که بر بالین شما بیدارند صدای خندۀ شما را می‌شنوند.

با این احوال چطور می‌گویید خواب حقیقت ندارد و خیالات است؟