معاشرت و تبادل

زنجیر سرنوشت سیاله چیست؟ 2. اثر سیاله‌های دیگران
در یک محل محدود و پرجمعیت مانند سالن‌های اجتماعات، دائماً این تبادل سیّاله‌ها در افراد صورت می‌گیرد.

از آنجا که تبادل سیّاله‌ها بین اشخاص امری قطعی و مسلم است لذا معاشرت‌ها نیز که باعث ایجاد موقعیت‌های اینگونه مبادلات است، بایستی مورد توجه قرار گیرد. اهمیت معاشرت و تأثیرات آن را در اخلاق بشر از قدیم متوجه بوده‌اند منتها مکانیسم انجام آن مجهول بود. عرب‌ها می‌گویند: المجالسه مؤثره (همنشینی اثربخش است). در زبان فارسی گفته‌اند:

همنشین تو از تو به بایدتا تو را عقل و دین بیافزاید

فرانسوی‌ها می‌گویند: «به من بگو با که معاشرت می‌کنی تا بگویم که هستی».