درباره نویسنده

زنجیر سرنوشت

شادروان حشمت‌الله دولتشاهی فرزند مرحوم صادق میرزا دولتشاهی ملقب به (حشمت‌السلطان) و نواده محمدعلی میرزا دولتشاه در سال 1283 در کرمانشاه متولد و در سال 1359 در تهران تحول (وفات) یافتند.

از تألیفات ایشان کتاب‌های مکانیسم آفرینش که در سال 1330 و 1332 چاپ اوّل و دوم شده و در سال 1347 تجدید چاپ گردید، دینامیسم آفرینش که در سال 1346 به چاپ رسید، وحدت در عالم لایتناهی، سخنی چند از وحدت، گل‌های راهنمای جلد اوّل و دوم (جلد سوم گل‌های راهنمایی نیز آماده چاپ است)، کتاب روحی در سه جلد (جلد اوّل آن چاپ گردیده است) و کتاب کوچک گل‌های راهنمایی که در سال 1344 به چاپ رسیده است.

از سال 1333 تا سال 1352 سرمقاله‌های سالنامه نور دانش به ایشان اختصاص یافته و در مجله نور دانش طی سالیان دراز مقالات متعدد نوشته‌اند و سری مقالات ایشان در 12 شماره، سال 43 و 44 چاپ گردیده است.

در مورد برخی از منشأت نویسنده که به زبان انگلیسی ترجمه شده بسیاری از شخصیت‌های دینی و فرهنگی جهان ابراز نظر کرده‌اند که در کتابی به نام (سراسر جهان از پیشنهاد وحدت نوین جهانی استقبال می‌کند) به دو زبان انگلیسی و فارسی گردآوری شده است.

دیپلم‌های افتخاری دکترا از دانشگاه‌های مختلف جهان به عنوان تقدیر از خدمات جهانی و بشری به ایشان اهدا شده است.