دیباچه

زنجیر سرنوشت

با اجازه نیروی لایتناهی

یزدان مقتدر دانا را سپاسگزارم که بار دیگر مقرر فرمود کتاب دیگری از وحدت نوین جهانی که روشنگر بسیاری از مسائل عالم لایتناهی با دانش الهی است منتشر گردد.

این کتاب در زمان حیات زمینی برادران وحدتی رهنمون نیروی قدرت و عظمت حشمت‌الله دولتشاهی (حشمت‌السلطان)، دکتر عطاءالله شهاب‌پور بهگر تهیه و تنظیم شده بود ولی بنا به عللی چاپ و انتشار آن به تعویق افتاد. اینک که به لطف الهی امکانات لازم فراهم آمده است به خواهران و برادران جهانی تقدیم می‌شود. زندگی در هر شکلی اجباری و حتمی است و موجودات در هر دسته و گروه و هر رشته و منزلتی باشند به ادامه زندگی مجبورند. همچون دانه‌های زنجیر به همدیگر متصل و پیوسته‌اند، قدرتشان در اتصال و اتفاق است و سرنوشت زندگی، نشانگر ارتباط بدون وقفه موجودات به یکدیگر می‌باشد که به صورت وظیفه فردی جلوه‌گر است.

دقت نظر در مطالب بیان شده در این کتاب خواننده را به چگونگی پیوند سرنوشت همه موجودات عالم به یکدیگر و در حقیقت چگونگی وحدت سرنوشت عالمی آگاه کرده و دانشش را می‌افزاید. سرنوشت خاصّ زمین و موجودات زمینی نیست بلکه به شکل لایتناهی هر لحظه در موقعیت و شکلی خاص در گردش و انجام وظیفه است.

شعری که در ابتدای کتاب آمده است چکیده و الهام‌بخش مطالب مشروح و به‌هم پیوسته‌ای است که در جهت روشن کردن اذهان همگان در زمینه ابهاماتی که در مورد مسائلی همچون سرنوشت، تصادف، خواست انسان، خواست الهی ... و بسیاری مطالب دیگر که سؤالات بشر در آن موارد تاکنون بی‌جواب و یا با جواب‌های گنگ و مبهم باقی مانده بود می‌باشد. امید است با تکیه بر انوار الهی ارائه این کتاب بتواند گامی ارزنده در جهت تقویت حس خداشناسی و روشنگری افکار عمومی در زمینه تقدیر و سرنوشت در جهان باشد.

علی‌اشرف کشاورز